• info@kutahyalim.com
  • 05303418284

DOMANİÇ

DOMANİÇ

KAŞALIÇ TABİATI KORUMA ALANI

Domaniç İlçesi Durabey Köyündedir. Alana Domaniç-İnegöl karayolunun 5. km’sinden ayrılan 4 km’ lik yol ile ulaşılır. Bu alan, İç Ege Bölgesi’nde çevresi  step ekosistemi ile kuşatılmış, büyük ölçüde Karadeniz orman ekosisteminin özelliklerini yansıtan bir doğa parçasıdır. Kayın-karaçam  ormanları, optimum yayılış alanlarının doğal özellikleri bozulmamış bir örneğini oluşturur. Zengin bir alt flora ve yaban hayatı potansiyeline sahip olan alanda; kayın ve karaçam hakimdir. Ayrıca meşe ve titrek kavak da bulunmaktadır. Diğer türler ise; ahlat, armut, eğrelti sarmaşığı, sırım bağ, böğürtlen, öksürük otu, ısırgan, çiğdem, ayı üzümü, yüksük otu, papaz külahı, yabani çilek, noel gülü sayılabilir.  Başlıca hayvan türleri olarak; Domaniç ormanlarında sık rastlanan ayı, yaban domuzu, geyik, tilki, tavşan, porsuk ve kirpi bulunmaktadır.

 

VAKIF ÇAMLIĞI TABİATI KORUMA ALANI

Tavşanlı İlçesi Vakıf Köyü sınırları içerisindedir. büyüklüğündeki sahaya Kütahya-Tavşanlı karayolunun 28. km’sinden ayrılan 12 km’ik yol ile ulaşılmaktadır. Vakıf çamlığı, eşsiz ve nesli tükenmeye maruz bir karaçam varyetesi olan ehrami karaçamın dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanını oluşturur. Yine yalnız yurdumuzda bulunan bir karaçam varyetesi olan ebe çamının varlığı, karaçam ve iki varyetesinin bir arada görülebileceği eşsiz bir ekosistem oluşu alanın özellikleridir. Sahada adı geçen çamların dışında ardıç, saçlı meşe, titrek kavak, söğüt, ıhlamur bulunmaktadır. Tilki, porsuk, domuz, tavşan, keklik ve bıldırcın alanda bulunan başlıca hayvan türleridir.